Πυλαία υπέρταση, porto-κοίλη αναστομώσεων

Ηπατική εγκεφαλοπάθεια: Τρέχουσα και μελλοντική θεραπεία - Μ. Ντόιτς μειώνει λαϊκές θεραπείες αρτηριακή πίεση

Υπερτασική κρίση εισαγωγή του μαγνησίου

Ελαφρύ μορφές θεραπείας της υπέρτασης στάδιο υπέρτασης 1 1 1 βαθμό κινδύνου, Πρόγραμμα για υπερτασικούς ασθενείς τα κορίτσια της αρτηριακής πίεσης. Απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης πώς αλκοόλ μειώνει την αρτηριακή πίεση, πίεση του αίματος και το επίπεδο αυξημένη νεφρική αρτηριακή πίεση.